اردوی جهادی نوروز 97

اردوی جهادی نوروز 97 از 24 ام اسفند ماه تا 5 فروردین در دهلرانِ ایلام و با حضور تمامی هسته‌های جهادی برگزار گردید. فعالیت‌های عمرانی که در این اردو انجام گرفت به شرح زیر است: دیوار چینی یک دبستان: تکمیل دبستان بعثت واقع …