کارشناسان کارگروه کارآفرینی بنیاد طلایه داران جهاد(شورای هماهنگی حرکتهای جهادی )در هفته گذشته، در ادامه طرح توسعه مشاغل روستایی شهرستان خدابنده در روستاهای هدف حضور یافتند...

هجر:نخستین نشست هم اندیشی طرح اشتغالزایی شهدای جهاد سازندگی، در روز پنجشنبه مورخ 20/11/90، با حضور نمایندگان 4 گروه جهادی همکار در این طرح برگزار شد...

هجر: کارگروه جهاد کارآفرینی شورای هماهنگی حرکتهای جهادی نخستین نشست هم اندیشی طرح شهدای جهاد سازندگی (طرح های جهاد کارآفرینی در مناطق محروم کشور) را برگزار می کند...

هجر:واحد جهاد کارآفرینی و اشتغالزایی مناطق محروم شورای هماهنگی حرکتهای جهادی، ضمن تامین بانک اطلاعاتی جامع در حوزه اشتغالزایی روستایی مشتمل بر کتب و مقالات علمی، گزارش مطالعات انجام­شده دولتی و نیز بانک­اطلاعات شرکتهای تجاری ذیربط و همچنین با بهره گیری از مشاوره کارشناسان سازمانی و اساتید دانشگاههای مختلف آمادگی ارائه مشاوره در حوزه اشتغالزایی روستایی را اعلام می نماید...

واحد جهاد کارآفرینی و اشتغالزایی مناطق محروم درصدد راه ­اندازی کتابخانه و بانک لوح فشرده تخصصی با موضوع کارآفرینی روستایی...

واحد جهاد کارآفرینی و اشتغالزایی مناطق محروم شورای هماهنگی حرکتهای جهادی در صدد است، نرم افزاری جامع محتوی بانک اطلاعات مشاغل روستایی تولید و منتشر نماید. این نرم­ افزار شامل4 بخش عمده با موضوعات ذیل می باشد...

هجر:واحد جهاد کارآفرینی و اشتغالزایی مناطق محروم شورای هماهنگی حرکتهای جهادی در برنامه ویژه سال جهاد اقتصادی، درصدد گردآوری تجربیات گروههای جهادی و موسسات خیریه نقش آفرین درحوزه اشتغالزایی روستایی برآمده است. در این برنامه سعی برآن است که با گردآوری، طبقه بندی و تلخیص این تجریبات مدلهایی کاربردی جهت اجرا در سطح مناطق محروم استخراج شود...

هجر:واحد جهاد کارآفرینی و اشتغالزایی مناطق محروم شورای هماهنگی حرکتهای جهادی، ضمن بهره گیری از منابع اطلاعاتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پس از بررسی و بازبینی بیش از40 عنوان کتاب، مقاله و پایان نامه پیرامون ظرفیت سنجی اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی، با رویکردی فراتحلیلی، درصدد طراحی و تدوین پرسشنامه­ای جامع و بومی در این زمینه برآمده است. از آنجا که در طراحی این پرسشنامه حتی المقدور، بازخورد تجربیات اجرایی طرح شهدای جهاد سازندگی نیز لحاظ شده است، انتظار می رود که نسبت به نمونه های مشابه از قابلیت کاربردی به مراتب بالاتری برخوردار باشد...