اولین همایش سراسری سمن ها و گروههای جهادی برگزار می گردد.

هجر: دبیر شورای هماهنگی حرکت های جهادی در گفتگو با «هجر» ضمن تأکید بر وظیفه مضاعف یاران انقلاب در عمل به فرامین رهبری در نامگذاری های سالانه، در خصوص نقش گروه های جهادی در تحقق جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: ورود گروه ها به عرصه اشتغالزایی مستلزم رشد و بلوغی است که بحمدالله تعدادی از گروه ها به این حد رسیده اند و این شورا آماده همکاری با گروه های جهادی در راستای اشتغالزایی در مناطق محروم است...