هشت راه محشور شدن با انبیاء

بی تردید راه های بسیار زیادی برای محشور شدن با انبیاء الهی و محبین پروردگار در قیامت وجود دارد که گاهی بعضی از افراد با آن که توانایی انجام آن را دارند کوتاهی نموده و صرفاً به کارهایی می پردازند که بیشتر در دید دیگران باشد و به نحوی اجر کار خود را با ریا از بین می برند!

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) هشت راه برای محشور شدن با انبیاء الهی در قیامت آمده است بدین ترتیب که ایشان فرموده اند: «ثمان حِضالٍ مَن عَمِلَ بِها مِن اَمّتی حَشَرهُ اللهُ مَعَ النَبیینَ و الصّدیقینَ و الشهداءَ و الصّالحینَ و ما هِیَ یا رسول الله فَقالَ مِن زَوَّدَ حاجّاً و اَغاثُ مَلهوفاً و رَبّی یَتیماً و هَدی ضالاً و اَطعَمَ جائِعاً و اَروی عَطشاناً و صامَ فِی یَومِ حرٍّ شَدیدٍ؛

هشت عمل وجود دارد که اگر فردی آن ها را انجام دهد، با پیامبران (ص) و صدیقان و شهداء محشور می گردد و آن اعمال عبارت است از:

۱- پرداخت هزینه حج کسی (اگر متمول باشد).

۲- زن دادن جوان عزب.

۳- رسیدگی به فریاد دادخواه.

۴- سرپرستی یتیم و پروراندن او.

۵- هدایت گمراه.

۶- اطعام نمودن فرد گرسنه.

۷- سیراب نمودن فرد تشنه.

۸- و روزه گرفتن در روزهای سخت تابستان.

منابع:

۱- ورام ابن ابی فراس. مجموعه ورام، ج۳: ص ۱۱۱.

۲- کراجکی. معدن الجواهر: ص ۶۲.

۳- پورموسوی. جوانان و چهل چراغ هدایت: ص ۲۶۷.