سبک زندگی برخاسته از نگاه مکتبی

(مطلبی که بسیار اهمیت دارد روش زیستنی است که پیشوایان معصوم به عنوان الگوهای ما انجام داده اند وعرض ارادت به ساحت مقدس ایشان تبعیت از روش زیستن حضرات معصومین به حساب می آید)

 

سبک زندگی برخاسته از نگاه مکتبی

پس ازگذر از ازاینکه طرح چنین مساله ای غربی بوده یانه مطلبی که بسیار اهمیت دارد روش زیستنی است که پیشوایان معصوم به عنوان الگوهای ما انجام داده اند وعرض ارادت به ساحت مقدس ایشان تبعیت از روش زیستن حضرات معصومین به حساب می آید. هر مسلمانی بازیارت وخواندن ادعیه مختلف سعی در تقرب به این ذوات مقدس داردواین تقرب بدون پیاده کردن روشها وتوصیه های ایشان در زندگی میسور نمی شود.مثلاً این که امام صادق(ع) بارها فرموده اند: "علامات المومن"،"صفات المومن"،یعنی تجویز وتوصیه به نوعی خاص از زندگی که شما را از بقیه جامعه متمایز می کند وفراتر از واجبات دین اسلام خود مدلی خاص برای رفتار اعمال وافکار است. برای مثال فردی که اهل امر به معروف ونهی از منکراست روحیه ظلم ستیزی وشجاعت را به همراه دارد، یعنی انجام امر به معروف دردل خود شجاعت را هم به همراه دارد و این یعنی اگر فقط انسانی مسلمان به واجبات دینی خود عمل کند زندگی او قواعد وچارچوب های خاص خویش رادارد و اینگونه نمی توان سبک زندگی دو مسلمان رامتمایز کرد.

خلاصه اینکه دین اسلام در دل خود انواع سبک زندگی را به همراه دارد که همه از یک خاستگاه می باشند. لذا این تعبیر امام خمینی (ره)که فرمودند:« اگر همه انبیا رادر یکجا جمع کنید اختلافی در آنها نیست» ناظر به این نکته است که بعلاوه اینکه اختلافی در رسالت وشریعت نیست همه معصومین (علیهم السلام) درعین تفاوت در روش زیستن نسبت به مقتضیات ووظیفه ویژه ای که داشتند از یک حقیقت واحد سخن می گفته اندولی اعمال ایشان در همه اعصار ثابتاتی ودر هر عصری متغیراتی داشته است ،که قطعاً دانستن ثابتات "زی" معصومین کمک شایان ذکری به پیروان ایشان خواهد کرد،هم در جهت رسیدن به سعادت وهم درپیشبرد تقرب به ایشان.

بی شک یکی از مهم ترین ثابتات زندگی انبیاومعصومین (علیهم السلام) جهاد است، که در اعصار مختلف ودر زمانهای گوناگون عرصه های مختلفی داشته ونمی توان معصوم یا ولی خدایی را پیدا کرد که این امر مهم در جریان زندگی او غلبه نداشته باشد وسراسر زندگی ایشان پر ازجهاد نباشد.

یکی از ده ها دلیل بر این امر حفظ اسلام ناب و از بین نرفتن معارف اسلامی وعَلََم جبهه حق می باشد. شما هیچ زمانی را در طول تاریخ پیدا نخواهید کرد که اثری از اسلام ناب بر روی زمین نباشد.کما اینکه هیچ زمانی نبوده که جبهه حق دشمن قسم خورده نداشته باشد واین از قواعد الهی است که می فرماید:

«یُریدونَ لِیُطفِئوا نورَاللهِ بِاَفواهِهِم وَاللهُ مُتِمُ نورِهِ وَلَو کَرِهَ الکافِرون»

انتهای پیام