سفر جهادی کارگروه اشتغالزایی شورا به روستاهای استان زنجان صورت گرفت

سفر جهادی  کارگروه  اشتغالزایی شورا به روستاهای استان زنجان صورت گرفت

کارشناسان کارگروه کارآفرینی بنیاد طلایه داران جهاد(شورای هماهنگی حرکتهای جهادی )در هفته گذشته، در ادامه طرح توسعه مشاغل روستایی شهرستان خدابنده در روستاهای هدف حضور یافتند .

به گزارش هجر :اعضای تیم اعزامی، ضمن بازخور گیری ومستند سازی دستاوردهای پروژه مذکور در این روستا ها به بازدید از کارگاههای خیاطی راه اندازی شده در روستای داشلوجه پرداختند.

همچنین کارشناسان  این تیم در راستای راه اندازی نعاونی پرورش طیور روستای کسیک در این روستا حضور پیدا کردند.

یادآور می شود کارگروه اشتغالزایی بنیاد طلایه داران جهاد  از تابستان سال 88 کار خود را در روستاهای شهرستان خدابنده آغاز کرده است.

انتهای پیام