خودباوري؛ گام اول در مديريت جهادي

در بين مكاتب مختلف مديريتي از باورمندان مديريت كلاسيك تا پيروان مكتب انساني تا امروز غير از نظريه‌پردازان مكتب تشيع با الهام از مباني اسلامي نتوانسته‌‌اند مديريت جهادي را تفسير نمايند.

 
از نامه راهگشاي امام علي(ع) به مالك اشتر كه رموز كاربردي مديريت را همچون مشعل فروزاني فرا راه مديران گرفته تا رهنمودهاي معمار كبير انقلاب اسلامي و آموزه‌هاي راهبردي مقام معظم رهبري، همگي بر اصول و مباني مشتركي استوار هستند كه از يك چشمه تغذيه شده اند و اصولي هميشگي براي پيشبرد بهينه امور جامعه اسلامي ارزيابي مي شود. در ديدار چندي پيش اعضاي محترم شوراي شهر و شهردار محترم تهران و شهرداران تلاشگر مناطق با رهبر معظم انقلاب، معظم‌له سرفصل‌هاي نظري و كاربردي مديريت جهادي در اداره امور اجتماعي، خدماتي و فرهنگي را تبيين فرمودند و اينك نوبت نخبگان حوزوي و دانشگاهي است تا با بهره‌گيري از مفاهيم مورد اشاره چارچوب‌هاي كاربردي مديريت جهادي را در تمام اركان مخصوصا مديريت اجتماعي و فرهنگي تعيين و عملي نمايند.
 
آنچه مسلم است «خودباوري» اولين قدم در برنامه‌ريزي و تحقق مديريت جهادي بوده و بدون آن هيچ ملتي نخواهد توانست آرمان‌هاي خود را عينيت ببخشند. امروز دستاوردهاي شگفت‌انگيز علمي، صنعتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي كه در شرايط دشوار حصر اقتصادي و بين‌المللي عايد ما گرديده حتي دشمنان را وادار به تصديق و تشويق نموده است. ذهن‌هاي بيمارگونه‌اي كه ايراني را فقط لولهنگ‌ساز قلمداد مي‌كردند امروز شاهد پيشرفت‌هاي فضايي، پزشكي، هنري و صنعتي ملت ما بوده و به‌طور جبري هويت جهاني ما را پذيرا شده‌اند.
 
 خودباوري، كشور را در مسير رشد و شكوفايي قرار داد و دشمن اين حقيقت را پذيرفت كه ملت ما در مسير رشد واقعي و قطع وابستگي‌ها قرار گرفته‌اند. آموزه‌هاي رهبر عزيز انقلاب اسلامي در مهندسي فرهنگي باعث شناخت روش‌هاي موذيانه جنگ نرم عليه ملت شده، اتاق فكر خناسان را دچار حيرت و گيجي نمود. خودباوري باعث تحكيم مديريت جهادي شده و عزت نفس و اعتماد به نفس ملي را هر روز محكم‌تر و استوارتر مي‌نمايد. لازم است براي رسيدن به معيار مورد نظر در ايران 1404 از امروز نظريه‌پردازان دانشگاهي با بهره‌گيري از همكاري‌هاي فكري اساتيد حوزوي اقدام به تدوين نقشه راه مديريت جهادي نموده و محتواي علمي و نظري اين مكتب را در مراكز علمي و دانشگاهی به بحث و تبادل‌نظر بنهند. در این میان سهم جوانان برای تحقق اهداف یادشده بیشتر از همگان است. جوانان ما با اعتقاد عمیق به اصل خودباوری می‌‌توانند کشور را در رسیدن به این اهداف یاری کنند چرا که توانايي‌هاي فرزندان ما در تمام صحنه‌هاي علمي و فرهنگي، ورزشي و هنري در جايگاه ممتاز جهاني قرار داشته و دور نيست تا با وحدت و همدلي قله‌هاي افتخار را تسخير نمايند.